VIZIE

Een samenleving waarin door de Geest gedreven samenwerkingen en zakelijke Netwerken een fundament en perspectief vormen waarin een ieder de onmiskenbare waarden van Liefde, Blijdschap, Zachtmoedigheid, Vrede & Goedheid, Vriendelijkheid, Geloof en Geduld ervaart en hierdoor een welvarend, rijkelijk leven leeft!

Voor Galilee betekent dit dat wij vanuitgaande dit uitgangspunt in al onze activiteiten en handelen werken aan een gezonde duurzame wereld die wij aan onze kinderen, kleinkinderen en de daarna opvolgende generaties die komen gaan mogen doorgeven!

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *